بهمن ۱۵, ۱۳۹۳

تست های کنکور سراسری خارج از کشور فصل 2 شیمی 2 ( خواص تناوبی ) با پاسخ تشریحی

کنکور خارج از کشور در فصل 2 شیمی 2 سوالات پر تکرار و محتمل زیادی را در سال های اخیر نشان داده . . . فقط […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۳

تست های کنکور سراسری خارج از کشور فصل 3 شیمی 2 ( ترکیب های یونی ) با پاسخ تشریحی

در کنکور های خارج کشور دقیقاً عملکردی مشابه کنکور های سراسری وجود دارد و تیپ بندی سوالات کاملاً مشابه کنکور سراسری است . بهتر است که […]
دی ۱۵, ۱۳۹۳

تست های کنکور سراسری خارج از کشور فصل 1 شیمی 2 ( ساختار اتم ) با پاسخ تشریحی

کنکور خارج از کشور در فصل 1 شیمی 2 بسیار سوالات زیادی دارد . اهمیت این فصل در کنکور همانطور که همیشه گفته ام سیر تاریخ […]
دی ۱۱, ۱۳۹۳

تست های کنکور سراسری فصل 3 شیمی 2 ( ترکیب های یونی ) با پاسخنامه ی تشریحی ویژه

موارد بسیار که در کنکور های مختلف در درس شیمی دیده شده است این است که فرمول نویسی و شناخت بنیان های شیمیایی که با پیوند […]
دی ۱۱, ۱۳۹۳

تست های کنکور سراسری فصل 2 شیمی 2 ( خواص تناوبی ) با پاسخنامه ی تشریحی ویژه

خواص تناوبی از بحث های مهم کنکور است ، این بخش تست های مفهومی جالبی را در کنکور های گذشته به خود اختصاص داده و دانستن […]
دی ۱۱, ۱۳۹۳

تست های کنکور سراسری فصل 1 شیمی 2 ( ساختار اتم ) با پاسخنامه ی تشریحی ویژه

بررسی گرینه های سوالات کنکور های سال های گذشته و نوع تیپ بندی سوالات و روش برداشت سوالات کنکور توسط طراح کنکور از روی کتاب درسی […]
دی ۶, ۱۳۹۳

کنکور ، فصل 4 فیزیک 1 ( نور هندسی قسمت بازتاب نور )

نور هندسی بحثی است که در کنکور گروه آزمایشی ریاضی 4 و در کنکور گروه آزمایشی تجربی معمولاً 3 تست دارد . این بحث تنها بحثی […]
دی ۶, ۱۳۹۳

کنکور ، فصل 5 فیزیک 1 ( نور هندسی قسمت شکست نور )

همانطور که در جزوه قبل گفتم معمولاً 4 تست در کنکور گروه ریاضی و 3 تست در کنکور گروه تجربی از بحث نور هندسی یعنی مجموع […]
دی ۶, ۱۳۹۳

کنکور فصل 3 شیمی 2 ( ترکیب های یونی )

شناخت ترکیب های یونی و تشخیص بنیان های شیمیایی که به صورت یک یون نوشته می شوند در بحث فرمول نویسی شیمی کنکور بسیار حائز اهمیت […]