خبر

خبر سایت

26

آبان'97

شروع آمادگی کنکور در تابستان

شروع آمادگی کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا در تابستان سال سوم دبیرستان ، رفتن به کلاس غیر درسی …

مشاهده

26

آبان'97

اهداف آکادمی کنکور مگوپ

اهداف آکادمی کنکور مگوپ اهداف آکادمی کنکور-فهم این که سوالات کنکور چگونه از صفحات کتاب درسی برداشته می شوند و …

مشاهده

26

آبان'97

کنکور آزمایشی

کنکور آزمایشی- هیچ یک از فواید زیر را ندارند : 1 – یه برنامه ی مطالعاتی نظم می دهد . …

مشاهده