مرداد ۲۵, ۱۳۹۳

نکاتی درباره ی یادداشت برداری کنکوری

1- درکلاس تمام توجه خود را به شیوه تدریس استادگرامی و نکاتی راکه مطرح می کند معطوف کنید و سعی کنید درکلاس نکاتی را که متوجه […]