اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

قسمت یکم ریاضی : تنفر زدایی از ریاضی بخش یکم

عمدتاً در میان همه ی دانش آموزان و کل مردمی که می شناسم یک باور تنفر انگیز عمیق از ریاضیات مشاهده میشه . . . این […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۴

رقابت کنکوری – فعالیت گروهی

یکی از داوطلبان کنکور می گفت : رقابت جویی یا همکاری ؛ کدام یک از این دو روحیه برای موفقیت تحصیلی در کنکور مناسب تر است […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۴

کنکور تیپ خاص خود را دارد

در حقیقت تیپ کنکور برای یک داوطلب کنکور باید مشخص شده و کاملاً معلوم باشد .برخی داوطلبان کنکور هیچ توجهی به تیپ بندی کنکور ندارند و […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۴

کنکور را چگونه به بهترین روش مطالعه کنیم

کنکور بحثی است فرسایشی که اگر در چارچوب یک امتحان ساده به آن بنگریم فقط خود را از داوطلبان کنکور دیگر عقب انداخته ایم در حقیقت با […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۴

کنکور از دانش آموز چه می خواهد

مطلب ویژه و قابل توجه در امر مطالعه کنکور آن است که بدانیدحتماً نباید به کلاس های کنکور برای رسیدن به موفقیت ثبت نام کنید .البته […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۳

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور

1- درکلاس تمام توجه خود را به شیوه تدریس استادگرامی و نکاتی راکه مطرح می کند معطوف کنید و سعی کنید درکلاس نکاتی را که متوجه […]