دی ۲, ۱۳۹۳
وسواس کنکوری

خطرات و تخریب مطالعه ی وسواسی کنکور

بارها جملات تکراری بسیاری از داوطلبان کنکوری که با آن ها در ارتباط هستم را هر ساله معمولاً اوایل فصل زمستان می شنوم .ریشه ی همه […]