دی ۱۶, ۱۳۹۳
نبود دید صحیح به توانایی های فردی

کنکور و بحران دیگر پنداری در کنکور و تفاوت ترس و اضطراب

تعریف دگر پنداری : آن چیزی است که بدون اطلاع کامل از درون افراد ، با مشاهده ی رفتار های ظاهری همتایان ( مثلاً همکلاس کنکور […]