آسیب شناسی عوامل شکست زای کنکور

00

آبان'۹۷

کنکور آزمایشی

کنکور آزمایشی- هیچ یک از فواید زیر را ندارند : ۱ – یه برنامه ی مطالعاتی نظم می دهد . …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۴

خواب برای کنکور

خواب برای کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : چرا توجه به خواب برای تحصیل و درس خواندن اهمیت دارد …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۴

خستگی های کنکور

خستگی های کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : من زود خسته می شوم ؛ چه کنم ؟ خستگی معمولاً …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۴

معلم کنکور

معلم کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . بعضی از معلم ها ما را به خاطره ی نمره بد تحقیر …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۴

بیماری شتاب در تست زنی کنکور

بیماری شتاب بیماری شتاب-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . برای بالا بردن سرعت تست زنی خود باری کنکور چه …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۴

آفت های مطالعه ی کنکور

آفت های مطالعه ی کنکور آفت های مطالعه-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : من عادت دارم با صدای بلند …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۴

افسردگی و شیوه ی صحیح درمان آن در کنکور

افسردگی و شیوه ی صحیح درمان آن در کنکور افسردگی و شیوه-خب خیلی وقت ها شده احساس ضعف و ناتوانی …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۴

بی خوابی موجب بیش خوابی کنکور Insomnia

بی خوابی موجب بیش خوابی کنکور Insomnia بی خوابی-اصولاً خلل در خواب برای مطالعه کنکور مشکلات بزرگی را برای داوطلبان …

بیشتر بخوانید