فایل صوتی

00

اسفند'۹۸

۳: تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن | قسمت سوم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن تاثیر قانون جذب-یکی از دانش آموزان روپوش پزشکی خریده بود و حین درس خواندن …

بیشتر بخوانید