انیمیشن های فلش

20

آبان'93

گردش خون در بدن انسان و شیوه ی بررسی کارکرد قلب در الکتروکاردیوگرام ( نوار قلب )

گردش خون در بدن انسان و شیوه ی بررسی کارکرد قلب در الکتروکاردیوگرام ( نوار قلب ) گردش خون-با سلام …

مشاهده

13

آبان'93

انیمیشنهای کنکور ی سایت

انیمیشنهای کنکور ی سایت انیمیشنهای کنکور-سلام . هر چند کتاب درسی منبع اصلی طرح سؤالات کنکور است ، اما برای …

مشاهده

09

مهر'93

بردار های یکه

بردار های یکه بردار های یکه-تعریف بردار : پاره خطی با اندازه ی معین که راستا و جهتی خاص را …

مشاهده