مرداد ۲۶, ۱۳۹۳

روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور

( اهمیت درس شیمی وچگونگی دقت درآن ) بطورکلی مباحث شیمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند . الف – مطالبی که بیشتر حالت حفظی […]