اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴

شباهت نسل های سلولی

گاهی مطالبی ساده ولی بسیار ریز در کنکور گریبان شما را در مباحث ترکیبی کنکور می گیرد و شما داوطلب کنکوری گیج و متحیر فقط به […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴

انواع هسته سلولی در کنکور

تمیز دادن انواع هسته های سلول های مختلف جانداران مختلف اهمیت زیادی در کنکور داشته و سوالات کنکور اگر مباحث خاص ترکیبی را به بررسی بگذارد […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴

بررسی کنکوری شباهت کلروپلاست و باکتری

کنکور های قبل سال 90 به شباهت های ساختاری اندامک ها آنچنان نمی پرداختند و تعداد تست های کمی را در کنکور های قبل سال 90 […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴

بررسی کنکوری کاربرد شبکه ی آندوپلاسمی صاف

در کنکور سراسری کاربرد های مختلف اندامک های درون سلولی خیلی ریز و با نکات ترکیبی کنکور وارد سوالات کنکور می شود . نمونه ای از […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴

کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد ( اندامک بدون غشا )

مکان یافت برخی از اندامک ها ی درون سلولی در کنکور بسیار مورد سوال واقع شده است و باید داوطلبان کنکور بر جایگاه و قرار گیری […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۴

اینترفرون ( بحث ایمنی سلولی کنکور )

بحث ایمنی سلولی در کنکور به دو بخش ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی تقسیم می شود . از دفاع های غیر اختصاصی ترشح اینترفرون است که […]
فروردین ۲۶, ۱۳۹۴

انتخاب طبیعی منشا زندگی و گزینش گونه ها

مفاهیم پایه ای در کنکور بسیار مورد سوال قرار می گیرد و اصولاً طراح کنکور علاقه ی زیادی دارد که در بین گزینه های سوالات کنکور […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۴

اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور

اصطلاحات در کنکور خیلی تست خیز هستند و طراح کنکور علاقه ی شدیدی به اصطلاحات دارد . اسم های فنی و علمی که در مرجع کنکور […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۴

ایجاد افتراق بین سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی در کنکور

سوژه های ویژه ای برای طرح تست کنکور موجوده که یکی از آن ها تشخیص یوکاریوت و پروکاریوت بودن سلول است . اصولاً سرفصل های زوج […]