00

اردیبهشت'۹۴

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی جمع بندی هندسه-اصولاً ۸ تست از ۵۵ تست درس ریاضی کنکور رشته ی …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۴

هندسه ی پایه در کنکور

هندسه ی پایه در کنکور هندسه ی پایه-هندسه ۱ و هندسه ی ۲ در کنکور ریاضی-فیزیک ۸ تست و هندسه …

بیشتر بخوانید