آذر ۲, ۱۳۹۳

کنکور و خاستگاه انتگرال و اثر آن بر علم بشر

سلام بحث انتگرال معمولاً سه الی دو تست کنکور را به خود اختصاص می دهد . بحثی مهم در درک توابع و محاسبات مهندسی است و […]