اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴

درس آمار و مدلسازی در کنکور

این بحث از مباحثی در کنکور است که تست های آن قابل زدن هستند و رایگان . . . فقط می دانیم که می شود این […]