ریاضیات کنکور

00

اردیبهشت'۹۴

درس آمار و مدلسازی در کنکور

درس آمار و مدلسازی درس آمار و مدلسازی-این بحث از مباحثی در کنکور است که تست های آن قابل زدن …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۴

جمع بندی ریاضی گسسته و جبر و احتمال برای کنکور ریاضی

جمع بندی ریاضی گسسته و جبر و احتمال برای کنکور ریاضی جمع بندی ریاضی-کتاب ریاضی گسسته و جبر و احتمال …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۴

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی جمع بندی هندسه-اصولاً ۸ تست از ۵۵ تست درس ریاضی کنکور رشته ی …

بیشتر بخوانید

00

اردیبهشت'۹۴

هندسه ی پایه در کنکور

هندسه ی پایه در کنکور هندسه ی پایه-هندسه ۱ و هندسه ی ۲ در کنکور ریاضی-فیزیک ۸ تست و هندسه …

بیشتر بخوانید