آموزش

13

اردیبهشت'99

زیست شناسی چیست و چگونه با آن برخورد کنیم؟

در ابتدا میخواهیم به معرفی علم زیست شناسی و ابعاد آن بپردازیم و سپس راجب نحوه خواندن آن صحبت کنیم.زیست …

مشاهده

20

مرداد'94

تست و تست زنی کنکور

تست و تست زنی کنکور تست زنی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . چگونه می توانی تست استاندارد کنکور را …

مشاهده

19

مرداد'94

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور راهبردی برای خواندن-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا در کنکور از مطالب …

مشاهده

19

مرداد'94

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور ضعف در محاسبات-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : در حل مسائل ریاضی محاسبات کنکور …

مشاهده

17

مرداد'94

نقش دروس در کنکور سراسری

نقش دروس در کنکور نقش دروس-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ در میان درس های عمومی کنکور ، جایگاه …

مشاهده

17

اردیبهشت'94

جمع بندی فیزیک کنکور برای پزشکی

جمع بندی فیزیک کنکور برای پزشکی جمع بندی فیزیک-به علت آن که در حال حاضر سوالات فیزیک کنکور دائماً در …

مشاهده

10

اردیبهشت'94

درس آمار و مدلسازی در کنکور

درس آمار و مدلسازی درس آمار و مدلسازی-این بحث از مباحثی در کنکور است که تست های آن قابل زدن …

مشاهده

10

اردیبهشت'94

جمع بندی ریاضی گسسته و جبر و احتمال برای کنکور ریاضی

جمع بندی ریاضی گسسته و جبر و احتمال برای کنکور ریاضی جمع بندی ریاضی-کتاب ریاضی گسسته و جبر و احتمال …

مشاهده

10

اردیبهشت'94

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی جمع بندی هندسه-اصولاً 8 تست از 55 تست درس ریاضی کنکور رشته ی …

مشاهده