اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

قسمت یکم ریاضی : تنفر زدایی از ریاضی بخش یکم

عمدتاً در میان همه ی دانش آموزان و کل مردمی که می شناسم یک باور تنفر انگیز عمیق از ریاضیات مشاهده میشه . . . این […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۴

تست و تست زنی کنکور

تست و تست زنی کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت . چگونه می توانی تست استاندارد کنکور را از تست های دیگر کنکور تشخیص بدهم […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۴

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا در کنکور از مطالب بیش تر بدانید ، برای مطالعه و مطالعه […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۴

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت : در حل مسائل ریاضی محاسبات کنکور ، زیاد دچار مشکل می شوم علت آن […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

نقش دروس در کنکور سراسری

نقش دروس در کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ در میان درس های عمومی کنکور ، جایگاه درس ادبیات کجاست ؟ این درس برای […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۴

جمع بندی فیزیک کنکور برای پزشکی

به علت آن که در حال حاضر سوالات فیزیک کنکور دائماً در حال تکرار است و به جز دو فصل (( سینماتیک و دینامیک )) فصول […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴

درس آمار و مدلسازی در کنکور

درس آمار و مدلسازی در کنکور این بحث از مباحثی در کنکور است که تست های آن قابل زدن هستند و رایگان . . . فقط […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴

جمع بندی ریاضی گسسته و جبر و احتمال برای کنکور ریاضی

کتاب ریاضی گسسته و جبر و احتمال روی هم رفته 14 تست کنکور ریاضی-فیزیک را به خود تخصیص داده اند . فصل 1 کتاب جبر و […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴

جمع بندی هندسه تحلیلی برای کنکور ریاضی

اصولاً 8 تست از 55 تست درس ریاضی کنکور رشته ی ریاضی-فیزیک از کتاب هندسه تحلیلی می آید . من بیشتر به داوطلبین کنکور توصیه می […]