09916434367

درخواست مشاوره

کنکور ریاضی 1405

کنکور ریاضی 1405

کنکور یکی از چالش‌ های بسیار مهم زندگی هر دانش‌آموزی است و برای اینکه بتوانید در این آزمون موفق شوید باید حتماً باید از شرایط و موارد بسیار مهم این آزمون آگاه باشید . کنکور ریاضی با توجه به پیچیدگی و دشواری‌ هایی که در سال های اخیر پیدا کرده ، نیازمند بررسی تخصصی جنبه […]

کنکور ریاضی 1404

کنکور ریاضی 1404

کنکور یکی از چالش‌ های بسیار مهم زندگی هر دانش‌آموزی است و برای اینکه بتوانید در این آزمون موفق شوید باید حتماً باید از شرایط و موارد بسیار مهم این آزمون آگاه باشید . کنکور ریاضی با توجه به پیچیدگی و دشواری‌ هایی که در سال های اخیر پیدا کرده ، نیازمند بررسی تخصصی جنبه […]

کنکور ریاضی 1403

کنکور ریاضی 1403

کنکور یکی از چالش‌ های بسیار مهم زندگی هر دانش‌آموزی است و برای اینکه بتوانید در این آزمون موفق شوید باید حتماً باید از شرایط و موارد بسیار مهم این آزمون آگاه باشید . کنکور ریاضی با توجه به پیچیدگی و دشواری‌ هایی که در سال های اخیر پیدا کرده ، نیازمند بررسی تخصصی جنبه […]

بودجه بندی کنکور ریاضی 1405

بودجه بندی کنکور ریاضی 1405

در ابتدای مطلب خوب است که از خودتان بپرسید : چقدر از اهمیت بودجه بندی کنکور ریاضی خبر دارید؟ اگر جزء متقاضیان کنکور 1405 هستید ، باید بدانید که پیش از برنامه‌ ریزی دقیق و آمادگی برای آزمون سراسری ، باید به‌ خوبی از بودجه بندی کنکور آگاه باشید و آن را در برنامه‌ریزی خود […]

بودجه بندی کنکور ریاضی 1404

بودجه بندی کنکور ریاضی 1403

در ابتدای مطلب خوب است که از خودتان بپرسید : چقدر از اهمیت بودجه بندی کنکور ریاضی خبر دارید؟ اگر جزء متقاضیان کنکور 1404 هستید ، باید بدانید که پیش از برنامه‌ ریزی دقیق و آمادگی برای آزمون سراسری ، باید به‌ خوبی از بودجه بندی کنکور آگاه باشید و آن را در برنامه‌ریزی خود […]

بودجه بندی کنکور ریاضی 1403

بودجه بندی کنکور ریاضی 1403 6

در ابتدای مطلب خوب است که از خودتان بپرسید : چقدر از اهمیت بودجه بندی کنکور ریاضی خبر دارید؟ اگر جزء متقاضیان کنکور 1403 هستید ، باید بدانید که پیش از برنامه‌ ریزی دقیق و آمادگی برای آزمون سراسری ، باید به‌ خوبی از بودجه بندی کنکور آگاه باشید و آن را در برنامه‌ریزی خود […]

بودجه بندی کنکور انسانی 1405

بودجه بندی کنکور انسانی 1405 8

در این مطلب قصد داریم یکی از نکات مهم و مؤثر در کنکور یعنی بودجه بندی کنکور انسانی را بررسی کنیم . آگاهی از بودجه بندی کنکور سراسری انسانی به شما کمک می‌کند تا به‌جای مطالعه بخش‌های کم‌ اهمیت ، زمان و انرژی خود را صرف مطالعه بخش‌های مهم تر که بیشترین احتمال طراحی سوال […]

بودجه بندی کنکور انسانی 1404

بودجه بندی کنکور انسانی 1404 10

در این مطلب قصد داریم یکی از نکات مهم و مؤثر در کنکور یعنی بودجه بندی کنکور انسانی را بررسی کنیم . آگاهی از بودجه بندی کنکور سراسری انسانی به شما کمک می‌کند تا به‌جای مطالعه بخش‌های کم‌ اهمیت ، زمان و انرژی خود را صرف مطالعه بخش‌های مهم تر که بیشترین احتمال طراحی سوال […]

بودجه بندی کنکور انسانی 1403

بودجه بندی کنکور انسانی 1403 12

در این مطلب قصد داریم یکی از نکات مهم و مؤثر در کنکور یعنی بودجه بندی کنکور انسانی را بررسی کنیم . آگاهی از بودجه بندی کنکور سراسری انسانی به شما کمک می‌کند تا به‌جای مطالعه بخش‌های کم‌ اهمیت ، زمان و انرژی خود را صرف مطالعه بخش‌های مهم تر که بیشترین احتمال طراحی سوال […]

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن