ماه: مرداد 1394

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور راهبردی برای خواندن-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا در کنکور از مطالب بیش تر بدانید ، برای مطالعه و مطالعه ی آزاد سوال در کنکور مطرح می شود ؟ به حذفیات سازمان سنجش کنکور مراجعه کن معمولا از بخش های حذف شده سوال برای کنکور مطرخ نمی …

راهبردی برای خواندن دروس عمومی کنکور ادامۀ مطلب »

آفت های مطالعه ی کنکور

آفت های مطالعه ی کنکور آفت های مطالعه-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : من عادت دارم با صدای بلند درس بخوانم آیا این روش خوب است ؟ این روش توی تمرکز تاثیر می ذاره ولی مشکلاتی از جمله باعث می شه زود تر خسته شی ، ساعت مطالعه ی مفیدت کمتر شه ، اگر …

آفت های مطالعه ی کنکور ادامۀ مطلب »

روش مطالعه ی کنکور

روش مطالعه ی کنکور روش مطالعه -یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ همه ی معلم ها می گویند مفهومی بخوانید ولی نمی گویند چطوری مفهومی خواندن یعنی چی ؟ یعنی در هر جمله ؟ کلمات کلیدی کنکوری رو پیدا کرده و دقیق تر بخونی . منظور نویسنده رو پیدا کنی ، مثال اضافی بزنی ، …

روش مطالعه ی کنکور ادامۀ مطلب »

می خواهم رتبه ی یک کنکور شوم

رتبه ی یک کنکور رتبه ی یک-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ من داوطلب کنکور گروه علوم تجربی هستم ؛ اگر بخواهم رتبه ی تک رقمی بیارم ، باید چه نمراتی بیارم ؟ در رشته های مختلف ، با ترکیب متفاوتی از نمرات می تونی رتبه ی زیر 10 توی کنکور بیاری .

انتخاب کلاس کنکور

انتخاب کلاس کنکور انتخاب کلاس-کی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ رفتن به کلاس کنکور را تا چه اندازه توصیه می کنید ؟ اگه از معلم کنکورت خوب استفاده کنی و بپذیری که مسئولیت یادگیری به عهده ی خودته و هیچ کلاس و معلم کنکوری نمی تونه جای تلاشو بگیره ، دیگه کم تر به …

انتخاب کلاس کنکور ادامۀ مطلب »