ماه: مرداد 1394

مسائل در کلاس کنکور

مسائل در کلاس کنکور

مسائل در کلاس کنکور مسائل در کلاس کنکور -یکی از داوطلبان کنکور می گفت . بعضی از سوال های عجیب غریبی که دوستانم سر کلاس در می آورند ، وقت کلاس را می گیرد و ربطی به کنکور ندارد و اعصابم را خورد می کند . راه چاره چیست ؟

راهبرد هایی برای خواندن دروس اختصاصی کنکور

خواندن دروس اختصاصی کنکور دروس اختصاصی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ هندسه ی من ضعیف است . با وجود آنکه که خیلی تست کنکوری برای هندسه کار می کنم ولی باز نمره ام پایین است . چه توصیه ای می کنید ؟