ماه: دی 1393

فصل 5 فیزیک1 -کنکور ( نور هندسی قسمت شکست نور )

فصل 5 فیزیک1 -کنکور ( نور هندسی قسمت شکست نور ) فصل 5 فیزیک1-همانطور که در جزوه قبل گفتم معمولاً 4 تست در کنکور گروه ریاضی و 3 تست در کنکور گروه تجربی از بحث نور هندسی یعنی مجموع فصل 4 و 5 فیزیک اول دبیرستان مطرح می شود . این بحث تنها بحثی از …

فصل 5 فیزیک1 -کنکور ( نور هندسی قسمت شکست نور ) ادامۀ مطلب »

فصل 4 فیزیک 1 کنکور ، ( نور هندسی قسمت بازتاب نور )

فصل 4 فیزیک 1 کنکور ، ( نور هندسی قسمت بازتاب نور ) فصل 4 فیزیک 1-نور هندسی بحثی است که در کنکور گروه آزمایشی ریاضی 4 و در کنکور گروه آزمایشی تجربی معمولاً 3 تست دارد . این بحث تنها بحثی از اول دبیرستان است که به علت آن که در سال های بعد …

فصل 4 فیزیک 1 کنکور ، ( نور هندسی قسمت بازتاب نور ) ادامۀ مطلب »

کنکور فصل سوم شیمی دوم ( ترکیب های یونی )

کنکور فصل سوم شیمی دوم ( ترکیب های یونی ) کنکور فصل سوم شیمی دوم-شناخت ترکیب های یونی و تشخیص بنیان های شیمیایی که به صورت یک یون نوشته می شوند در بحث فرمول نویسی شیمی کنکور بسیار حائز اهمیت است و ضمن این مساله جدا کردن ترکیبات یونی از کووالانسی نیز بسیار در تست …

کنکور فصل سوم شیمی دوم ( ترکیب های یونی ) ادامۀ مطلب »

کنکور فصل دوم شیمی دوم ( خواص تناوبی )

کنکور فصل دوم شیمی دوم ( خواص تناوبی ) کنکور فصل دوم شیمی دوم-بلد بودن این فصل در مباحث بعدی کنکور یعنی استوکیومتری ( که خود قصه ی بلندی در کنکور دارد ) ، اسید و باز و الکتروشیمی بسیار پر کاربرد است ، چون بلد بودن تناوب عناصر موجب می شود که اسید ضعیف …

کنکور فصل دوم شیمی دوم ( خواص تناوبی ) ادامۀ مطلب »

فصل اول شیمی دوم کنکور ( ساختار اتم )

فصل اول شیمی دوم-معمولاً دو تست کنکور در درس شمی که 35 سوال کنکور را به خود تخصیص می دهد مربوط به فصل اول شیمی دوم دبیرستان می باشد و سوال 201 و 202 کنکور هستند . مباحث حفظی این فصل به خصوص روند کشف خواص اتم و هسته و ذکر کارهایی که هر یک …

فصل اول شیمی دوم کنکور ( ساختار اتم ) ادامۀ مطلب »