ماه: مرداد 1393

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور نکات حائز اهمیت– درکلاس تمام توجه خود را به شیوه تدریس استادگرامی و نکاتی راکه مطرح می کند معطوف کنید و سعی کنید درکلاس نکاتی را که متوجه نمی شوید حتماٌ از استاد گرامی بپرسید . 2- مطالعه حتماٌ در اتاقی خاص انجام گیرد ، زیرا این …

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور ادامۀ مطلب »

تستهای فیزیک کنکور-روش مطالعه برای زدن

روش مطالعه برای زدن تست های فیزیک کنکور تستهای فیزیک کنکور-برای یادگیری درس فیزیک باید70 درصد زمانی را که برای یادگیری درس فیزیک اختصاص داده اید به تست های کنکور های قبلی و تمرین بگذرانید . و به تست های ترکیبی ، مفهومی و تعریفی توجه خاص و ویژه ای کنید .

روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور

روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور روش صحیح مطالعه-( اهمیت درس شیمی وچگونگی دقت درآن ) بطورکلی مباحث شیمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند . الف – مطالبی که بیشتر حالت حفظی داشته و مطالعه ی مستمر ، خلاصه نویسی و مرور درآنها بیشتر از تست زدن کاربرد دارد . …

روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور ادامۀ مطلب »

یادداشت برداری کنکوری- نکات

یادداشت برداری کنکوری- نکات یادداشت برداری کنکور– درکلاس تمام توجه خود را به شیوه تدریس استادگرامی و نکاتی راکه مطرح می کند معطوف کنید و سعی کنید درکلاس نکاتی را که متوجه نمی شوید حتماٌ از استاد گرامی بپرسید . 2- مطالعه حتماٌ در اتاقی خاص انجام گیرد ، زیرا این کار سبب میشود تمرکز …

یادداشت برداری کنکوری- نکات ادامۀ مطلب »

30 نکته و تکنیک اساسی در تست زنی کنکور

30 نکته و تکنیک اساسی در تست زنی کنکور 30 نکته-موفقیت تحصیلی هردانش آموز بیش از هر چیز به میزان توانایی اودرحل تست بستگی دارد و برای حل تست باید علاوه بریادگیری بتوانید اطلاعات یاد گرفته شده را با هم تر کیب کنید واز بین گزینه ها پاسخ درست را پیدا کند.(البته به تمرین زیاد …

30 نکته و تکنیک اساسی در تست زنی کنکور ادامۀ مطلب »