لغات پرتکرار و احتمالی ادبیات کنکور

سرفصل مطالب

لغات پرتکرار و احتمالی ادبیات کنکور

لغات پرتکرار-در کنکور سراسری در درس ادبیات ( چه کنکور ریاضی و چه کنکور تجربی ) لغاتی هستند که مدام در تست ها تکرار می شوند و طراح کنکور نظر خاصی به آن ها دارد و از آن ها برای طرح سوالات کنکور بهره می جوید .

لغات پرتکرار-با دانستن لغات این درس در کنکور می توانید به راحتی هم 3 تست مربوط به املا و لغت را پاسخ داده و هم هشت تست قرابت معنایی کنکور را پاسخ دهید . دروس عمومی در کنار دروس اختصاصی نقش بسزایی را ایفا می کنند .

لغات ادبیات ومعنی

لغات ادبیات ومعنی

پنهان داشتن

کتم

اعراض نمودن وروی برگرداندن

دامن برچیدن

پستی ، پست شدن

رذیلت و انحطاط

تنزیه و پاکی

تسبیح

گمراهی

ضلالت

مغرور، فریفته

غره

جوانمردی ، بزرگی ، غیرت

حمیت

اندیشیدن

تامال

خواری

مذلت

زیرکی

صرافت طبع

سستی

فترت

رازهایهم نهفته درناله من است

سرمن ازناله من دورنیست

تابع وپیرو خواهش نفس است

سرش بدنبال هوس است

زمان سپری شود

روزبی گاه شود

جهان نیست شدنی

کتم عدم

عاشق

بیدل ، بیهوش

پستی

دنائت

سستی مانع برکت است ، سحرخیزی سبب برکت

هرکه بی روزی ست روزش دیرشد

حمله

صولت

بیانگر ویژگی انعطاف پذیری نی است

من به هرجمعیتی نالان شدم

عمق ، میان دریا

لجه

جویای زخم دل خورده ای از فراق هستم

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

منظور مار است

تعبیر مار درافسانه ها

کم بهره ازحق ، ره رو راه حق

بد حالان وخوش حالان

استشهاد نامه

محضر

فقط درپی فضل تو و بخشش تو هستیم

همه ازفضل تو پوییم

پای مال کردن

سپردن

آلات لهو ،سرگرمی

ملاهی

خصلت،ناگهان

منش،یکایک

بیابان ، خشمگین

تیه ، دژم

معنی و مفهموم

لغات

معنی و مفهوم

لغات

سوارشدن

برنشستن

حرکت کنید

بپویید

زیرکی

دها

دسته موی

طره

مشاوره ونیک مردان

رای زدن و ابدال

شادی وخروش

طرب و غو

کاسه

تاس

تعویذ ( بازو بند ) و برگرفته

حرز و ملهم

زمین وآب ودرخت

ضیاع

بسته

درزه

مهمان

ضیف

بسته شده  و حیله ومکر

مغلول و غدر

دل دادگی ناب

اکسیرعشق

خواص

زنبیل باف

پیوست کردن

انضمام

زشتی

وقاحت

کاستی وگودال

قصورومغاک

با یعنی در برابر ( حذف شده )

برق با شوقم شراری بیش نیست

لیف خرما وسرگشتگی

خوص ودهشت

سبکی واسب یا شتر

خفت وهیون

روش و نوادر

نمط و غرایب

استوارودورافتاده

مغلظ ومهجور

زیرکی و زهر

فراست و شرنگ

تنگنا و درست

مضیق و صواب

باده فروش و قصر

خمار وکوشک

برگزیده و ریا

صفوت و زرق

آوازدادن وکیفر

صلازدن و بادافره

تاوان و شیوایی گفتار

غرامت و نغز

صاف کرده

بیخته

مرغ حق وگران بها

چوک و ثمین

اضطراب وخشمگین

التهاب و ارغند

تند مزاجی و خجسته

زعارت و سعد

مهلت دادن و روسری

امهال ومعجر

تنومند  و دلیر

سترگ وصفدر

تندی وآب وزمین

صولت و عقار

ترسیده و تخت

مرعوب و اورند

سرزنش و بدبختی

عقاب وادبار

عمق دریا و فصیح(شیوا)

لجه و غرا

درخشان و سرخاب

ساطع و غازه

گناهکار واستوار

فاسق وحصین

خانه ای از نی و لغزش

کومه و زلت

سراپرده و نرم کردن غذا

خرگه و مضغ

گردنبند و سفره چرمی

مخنقه و نطع

لوله وزیر پا گذاشتن

نایژه و سپردن

دیوار و ضماد

جرز و مرهم

پشه بند و خندق

کله وکنده

حنا وخشمگین

خضاب وارغند

جای نوشدن آب وپاشویه

مشرعه و پاژه

بسته شده و بسته

مغلول و درزه

خصلت وحالت سرخشی

نعت ونشئت

آرایش وخشمگین

نخل و دژم

مستعمل و مرکب

مالیده وحبر

منافع واسب عربی

عوایدوتازی

آفریننده وجوانمرد

داداروراد

گدایی و باطل کردن

دریوزگی والغا

دیوارگلی و دامن گشاد

چینه و شلیته

رهاننده و خمیدگی

منقذ و انعطاف

درخشان و پیوستگی

ساطع و انضمام

تن آسانی و بسته

تنعم و درزه

بلند نظری وجوانان

مناعت و ورنایان

ازجهان بریده و شب زنده داری

تبتل و تهجد

لیف خرما ، شباویز ، قورباغه

خوص ، چوک ، چغز

سود منافع ،کتف

عواید ، سفت

حال، بیم دادن ،خودستایی

عاجل ، تحذیر، رجز

خواری کردن ، سرباززدن

تضرع ، استنکاف

گشایش کار ، پستی

فتوح ، حضیض

رای زدن ، فوراً ، طباخ

استشاره ، سبک ،خوالگیر

فربه، دوبین ، سازنده ، شعله

سمین،کاژ، واضع ، لهب

شفاعت ، هدف ،کوله بار

پایمردی،آماج،پشتواره

سالخورده ،چاک زدن ، شرمنده شدن

معمر، فاق ، بورشدن

پارچه ابریشم ، دهری( کافر)

برک ، زندیق

سپاه ، خرقه ، مبارزه ، فریاد

فوج ، مرقع ، ناورد ، غو

تخت ، قید ، ایوان

اورند ، چنبر، صفه

معلق ، صومعه ، عمق

آوند ، دبر، تگ

دهانه ، سرود خوان

لجام ، حادی

تندی ، سرگشتگی

سورت ، دهشت

هدایت کننده ، همراه

عنان گیر، هم عنان

محمد قاسمی
محمد قاسمی
محمد قاسمی هستم مدیر و و موسس برند مگوپ ، از سال 1391 در زمینه آموزش کنکور فعال هستم سایت کنکور تی وی مگوپ را در سال 1392 جهت کاهش مشکلات تحصیلی و کنکور تاسیس کردم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

تمام حقوق وب سایت کنکور تی وی برای محمد قاسمی محفوظ است.