روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور

روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور روش صحیح مطالعه-( اهمیت درس شیمی وچگونگی دقت درآن ) بطورکلی مباحث شیمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند . الف – مطالبی که بیشتر حالت حفظی داشته و مطالعه ی مستمر ، خلاصه نویسی و مرور درآنها بیشتر از تست زدن کاربرد دارد . …

روش صحیح مطالعه ی شیمی برای تست های کنکور ادامۀ مطلب »