درباره ما

کنکور تی وی چیست؟

کنکور روابط والدین و فرزندان را ناخشنود کرده و روابط معلم و دانش آموزان را نیز تیره کرده است و درس را وسیله ای برای کاهش آزادی دانش آموز تبدیل کرده و درس خواندن را از دنیای مطلوب دانش آموز خارج کرده است . اساس مجموعه مگوپ ( میز طراح کنکور ) تحقیق برای راهکارسازی در برطرف سازی معضلات آموزشی و تربیتی ایران برمبنای جدید ترین متدهای علمی جهان بوده و سعی در بومی سازی آن متد ها دارد . بزرگترین معضل امروز نظام آموزش و تربیت کشور ما کنکور است و تلاش ما برطرف کردن تصویر تاریک کنکور است .

0
دانش آموز
0
دقیقه فیلم آموزشی
0
فیلم کمک آموزشی

رایگان مشاوره کنکور دریافت کنید​

از این پس می توانیدبا رزرو وقت قبلی در کنکور تی وی به صورت رایگان مشاوره کنکور دریافت کنید​