30 نکته تست زنی کنکور

30 نکته و تکنیک اساسی در تست زنی کنکور

موفقیت تحصیلی هر دانش آموز کنکوری بیش از هر چیز به میزان توانایی او در حل تست بستگی دارد 1- برای حل تست و روش مطالعه ی کنکور باید علاوه بریادگیری بتوانید اطلاعات یاد گرفته شده را با هم تر کیب کنید واز بین گزینه ها پاسخ درست را پیدا کند. (البته به تمرین زیاد …

30 نکته و تکنیک اساسی در تست زنی کنکور ادامۀ مطلب »