نکاتی درباره ی یادداشت برداری کنکوری

روش صحیح نکته برداری و خلاصه نویسی برای کنکور 1- یادداشت برداری کنکور درکلاس تمام توجه خود را به شیوه تدریس معلم و نکاتی راکه مطرح می کند معطوف کنید و سعی کنید در کلاس نکاتی را که متوجه نمی شوید حتماٌ از معلم بپرسید . 2- مطالعه حتماٌ در اتاقی خاص انجام گیرد ، …

نکاتی درباره ی یادداشت برداری کنکوری ادامۀ مطلب »