انواع هسته سلولی در کنکور

عناوین مقاله

انواع هسته سلولی در کنکور

انواع هسته سلولی-تمیز دادن انواع هسته های سلول های مختلف جانداران مختلف اهمیت زیادی در کنکور داشته و سوالات کنکور اگر مباحث خاص ترکیبی را به بررسی بگذارد ، قطعاً یکی از آن سوالات کنکور تمیز دادن انواع هسته است و چون پراکندگی این مطالب در منابع کنکور زیاد است ، معمولاً داوطلبان کنکور نمی توانند به خوبی از پس آن ها بر بیایند .

1 – سلول‌های تک هسته‌ای : اغلب سلول‌های یوكاریوتی یك هسته‌ دارند مثل نورون ها ، میون های ماهیچه ای صاف و پارانشیم گیاهی .

2 – سلول‌های بدون هسته : برخی سلول‌های یوكاریوتی پس از مدتی هسته خود را از دست می‌دهند ، مانند گلبول‌های قرمز و سلول‌های غربالی آوند آبكشی  .

3 – سلول‌های دو هسته‌ای : مثل پارامسی از مژك‌داران كه دارای دو هسته می‌باشد .

یكی از هسته‌ها بزرگ و هسته دیگر كوچك‌تر است و یا بعضی سلول‌های مادر دانه گرده درون كیسه گرده بساك نهاندانگان .

نکتـــــــــــــــــــــــــه:

هسته كوچك : حاوی كروموزوم‌هاست و تقسیم میتوز انجام می‌دهند .

هســته بزرگ : قطعه كوچكی از ماده ی ژنتیکی دارد كه از هسته كوچك آمده است .

درون سلول‌های پیكر قارچ‌ های آسكومیست پرسلولی ، دو هسته ادغام نشده وجود دارد .

سلول‌های دیگر قارچ چتری بازیدیومیست هر كدام دو هسته ادغام‌ نشده دارند .

سلول‌ دو هسته‌ای در كیسه رویانی نهان‌دانگان نیز ، دو هسته دارد .

4 – سلول‌های چند هسته‌ای : مانند سلول‌ های ماهیچه‌ای مخطط ( اسكلتی ) ، كیسه‌ی رویانی نهان‌ دانگان ( گامتوفیت ماده ) ، لوله گرده بازدانگان و نهان‌دانگان ،كپك مخاطی پلاسمودیومی و قارچ‌ های شاخه زیگومیكوتا ( زیگومیست ) كه فاقد دیواره عرضی هستند .

5 – سلول‌های با هسته چند قسمتی : مانند نوتروفیل‌ها با هسته سه قسمتی ، مونوسیت و بازوفیل و ائوزینوفیل‌ با هسته دو قسمتی .

نکته : تریكودینا هسته نعل اسبی دارد . DNA موجود در هسته فعالیت‌های سلول تریکودینا را رهبری می‌كند .

توضیحات از استاد روح الله امرایی نویسنده ی مجموعه کتب فوق ترکیبی رنگین کمان

محمد قاسمی
محمد قاسمی
محمد قاسمی هستم مدیر و و بنیانگذار کنکور تی وی هستم ، از سال 1391 در زمینه آموزش کنکور هستم . سایت کنکور تی وی را در سال 1392 جهت کاهش مشکلات تحصیلی و کنکور تاسیس کردم .
دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *