انتخاب طبیعی منشا زندگی و گزینش گونه ها

انتخاب طبیعی منشا زندگی و گزینش گونه ها

انتخاب طبیعی-مفاهیم پایه ای در کنکور بسیار مورد سوال قرار می گیرد و اصولاً طراح کنکور علاقه ی زیادی دارد که در بین گزینه های سوالات کنکور از مبانی تاریخچه ها استفاده کند .

برای کنکور نبردی فرسایشی در پیش است پس باید سعی کنیم مطالب را طوری بخوانیم که بعداً بتوانیم خود نیز بازنویسی زیبایی از آن ها انجام دهیم یا توان توضیح دادن برای یک داوطلب کنکور دیگر را داشته باشیم .

3 و نیم ملیارد سال پیش روی زمین لایه ی اوزونی وجود نداشت و جو زمین گاز هایی مانند متان ، آمونیاک و . . . . داشت .

طبق نظریه ی حبوباب ها نیتروژن و کربن به نوعی ترکیب شده و استخلاف باز های آلی آدنین و سیتوزین و گوآنین و تیمین و یوراسیل را پدید آوردند .

حرکت و طبع طبیعت با باز های آلی شکل دهی های خاصی کرد و ساختار های پروتئینی از آمینو اسید ها تولید شدند .

توالی قرار گیری و نوع آمینو اسید ها و تعداد آن ها مشخص کننده ی پایه ی آن آمینو اسید بود .

از پیوست خوردن آن ها در هم پپتید ها تشکیل و از پپتید ها با پیچ و تاب خوردن آن ها روی هم ساختار های پروتئینی تشکیل شدند و سرچشمه های حیات شکل گرفت .

در نهایت پروکاریوت ها شکل گرفتند و خویشاوندان اصلی ما پا در عرصه ی گیتی نهادند .

نسبت سطح به حجم موجب انتخاب طبیعی میشد .

اینطور که اگر سطح سلولی نمی توانست نیاز های حجم آن را براورده کند از بین می رفت و منقرض میشد و آن سلولی که سطح کافی برای براورده کردن نیاز های حجمش را داشت در طبیعت زنده می ماند و این طور بود که اولین انتخاب های طبیعی صورت گرفت و بهترین ها همیشه در حال انتخاب شدند هستند .

سخت ترین بحث کنکور تجربی ( قلب ) چگونه بررسی می شود
بخوانید

کما این موضوع حتی در لوله ی فالوپ انسان هم دیده می شود که چندین ملیون اسپرم به سمت تخمک حرکت می کنند و در نهایت حدود 20 تا که از همه برترند می مانند و در نهایت یکی وارد تخمک می شود .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

تمام حقوق وب سایت کنکور تی وی برای محمد قاسمی محفوظ است.