مشاوره کنکور

کنکور نقطه عطف رسیدن به آزادی عمل در زندگیست

آزادی در انتخاب راه هاب زندگی ، ارمغان پر سر و صدای تمدن بشری است و قدرت اختیار وجه تمایز ما با موجودات دیگر است .

ولی فقط اونایی که ازش محروم بودن ، بیشترین آگاهی رو نسبت به آن داشته اند .

میشه از عشق تو کنکور کمک گرفت ؟

عشق تنها چیزیه که میتونیم حسش کنیم که فراتر از ابعاد زمان و فضا جریان داره.

آیا تو که قصدت موفقیت و قبولی توی کنکوره ، انگیزه ای به این بزرگی داری ؟

شاید باید بهش اعتما کنیم ، حتی اگه هنور اون رو درک نمیکنیم .

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها

Phonenumber
logo-samandehi