ریاضی کنکور ( فیلم های رایگان )

فیلم های رایگان ریاضی

من محمد قاسمی هر آنچه از ریاضی میدونم برای درصد بالای 80% به بچه های تجربی و ریاضی اینجا یاد میدم ، دانلود کنید

دانلود مستند میز طراح کنکور 93

1- مقدمه ریاضی 2- جبر و اتحاد ها 1 2- جبر و اتحاد ها 2
3- دستگا مختصات 4- مفهوم معادله 5- نامعادله 
6- معادله درجه 2 7- نمودار درجه 2 8- دایره مثلثاتی
9- مهم مثلثاتی 10- فرمول مثلثات 11- حل مثال مثلثات
11- مثلثات ریاضی 12- معادله مثلثاتی 13- مسائل ق 12
14- لگاریتم 15- دنباله و تصاعد 16- ماتریس
17- مثال ماتریس 18- مفهوم تابع 19- نمودار تابع
20- مثال تابع 1 21- مثال تابع 2 22- فهم حد و مشتق
23- مشتق گیری 24- حدگیری 1 25- حدگیری 2
26- پیوستگی و مجانب 27- حل مثال حد1 28- حل مثال حد2
29- مشتق پذیری 30- مثال مشتق پذیری  31- مثال تعریف مشتق
32- مشتق تابع معکوس 33- مشتق تابع ضمنی 34- آهنگ تغییر 1
35- آهنگ تغییر 2 36- اکسترمم ها  

هندسه تحلیلی

1- دترمینان 3*3 2- مثال 1 دترمینان  3- مثال 2 دترمینان
 4- بردار 1    

تمام لینک ها مستقیم هستند ، در صورت اجرا نشدن از نرم افزار VLC استفاده کنید . اگر در گوشی با حجم کمتر می خواهید از این فیلم ها استفاده کنید به کانال تلگرام میز طراح کنکور   مراجعه کنید یا اگر به تلگرام دسترسی ندارید با کیفیتو حجم پایین تر در این صفحه دانلود کنید .

جزوه مشتق جزوه حد جزوه تابع
جزوه کاربرد مشتق  جزوه دترمینان 3 در 3  
پسوورد جزوات : www.konkur.tv

  طرح های مشاوره کنکور

تشریح میکروسکوپ نوری و الکترونی

 سلام دوستان کنکوری من

میکروسکوپ از مباحثی است که معمولاً در کنکور به طور ترکیبی و مفهومی از آن سوال طرح شده .

1 - اهمیت استفاده از میکروسکوپ :

* بدون میکروسکوپ مشاهده اغلب سلول ها و همه ی اندامک های آنها ممکن نیست .

2 -  دو حالت زیر سلول هایی هستند که برای مشاهده نیاز به میکروسکوپ ندارند :

* برخی سلول ها مانند سلول تخم قورباغه و یا تخمک انسان بدون میکروسکوب قابل رویت است .

3 - ذره بین :

الف ) برای مشاهده ی اشیای ریز ، یا جزئیات بیشتر یک شیء می توان از ذره بین استفاده کرد .

ب ) بزرگنمایی : میزان بزرگ کردن تصویر یک شیء را بزرگ نمایی می گویند . 

ج ) بزرگنمایی ذره بین معمولی را به صورت 10x نمایش می دهیم . یعنی تصویر شیء را 10 برابر بزرگ نشان دهد . 

4 - میکروسکوپ نوری :

 

الف ) برای مشاهده اشیاء بسیار ریز که با ذره بین ( از هر نوعش ) دیده نمی شود ، از میکروسکوپ استفاده می کنیم .

ب ) برای بررسی سلول های زنده و مرده و برخی از اجزاء آنها از میکروسکوپ نوری استفاده می شود .

ج ) در میکروسکوپ نوری برای مشاهده ی اشیاء از نور استفاده می شود .

د ) بعد از استفاده از میکروسکوپ نوری مشخص شد که جانداران از سلول ساخته شده اند . 

هـ ) بزرگنمایی میکروسکوپ نوری حدود 1000x است و تصویر شی را حداکثر می تواند 1000 برابر بزرگ نشان دهد .

و ) آنچه را که با میکروسکوپ بررسی می کنیم نمونه می گوید. ( مثلاً تریکودینا یا برشی از بافت جانوری و گیاهی)

ز ) عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود، ریز نگار نام دارد.

5 - عوامل مهم در استفاده از میکروسکوپ :

الف ) بزرگنمایی : توانایی بزرگ کردن یک جسم . 

ب ) قدرت تفکیک : توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دوجسم به صورت مجزا از یکدیگر بیان می کند . 

توانایی هر ابزار نوری به قدرت تفکیک آن بستگی دارد .

قدرت تفکیک میکروسکوب نوری µm 0.2 می باشد .

اگر فاصله دو نقطه کمتر از µm 0.2 باشد آن دو نقطه به صورت یک نقطه دیده می شود . 

و اجسام کوچکتر از µm 0.2 با آن قابل رویت نیست .

هیچگاه نخواهیم توانست اجزاء درونی سلول باکتری را با میکروسکوپ نوری مشاهده کنیم . 

مثلاً ریبوزوم قطعاً اندازش کمتر از µm 0.2 می باشد . ( اندازه ریبوزوم حدود 20 نانومتر می باشد )

قدرت تفکیک قوی ترین میکروسکوب الکترونی nm 0.2 می باشد . 

نکته : قدرت تفکیک یک اندازه گیری از واضح بودن تصویر است .

6 - اجزاء قابل مشاهده با میکروسکوب نوری :

الف ) سلولهای گیاهی و جانوری

ب ) دستگاه گلژی

ج ) واکوئل مرکزی گیاهان

د ) هسته

هـ ) میتوکندری و کلروپلاست ( هم اندازه باکتری )

و ) باکتری ها ( نه ساختار دورنی) و . . .

7 - محدویت های دید میکروسکوپ نوری :

ویروس ها و ریبوزوم ها ( چه درشت و چه کوچک ) و درشت مولکول هایی مانند DNA و پروتئین و اندامک هایی مانند پراکسی زوم ها و غیره با میکروسکوب نوری قابل رویت نیستند .

8 - اجزاء و نحوه کار با میکروسکوب نوری :

الف ) اجزاء تشکیل دهنده :

عدسی چشمی

لوله == > کمک به تغییر فاصله نمونه و عدسی چشمی

پیچ های تنظیم کننده :

1. پیچ بزرگ تنظیم کننده : تنظیم فاصله نمونه و عدسی شیئی 

2. پیچ کوچک تنظیم کننده : تنظیم وضوح تصویر 

صفحه چرخان == > انتخاب نوع عدسی شیئی مورد استفاده 

عدسی های شیئی == > تعداد آن متنوع است و دارای انواع بزرگنمایی می باشد

گیره( دو عدد ) == > ثابت نگه داشتن تیغه که نمونه روی آن قرار گرفته است که خود بر روی صفحه میکروسکوپ قرار می گیرد

دیافراگم == > تنظیم روشنایی میدان دید میکروسکوپ

آینه== > متمرکز کردن نور بر روی نمونه

چراغ ( منبع نور ) ( می تواند مربوط به میکروسکوپ نباشد )

9 - نحوه کار ( آماده کردن نمونه ) :

برای آنکه اشیاء را در زیر میکروسکوپ ببینید ، باید ابتدا آن ها را روی تیغه ی شیشه ای مخصوص قرار دهید .

در مورد مشاهده پر ذکر شده که با قطره چکان یک قطره روغن سر یا روغن زیتون روی نمونه ریخته و سپس روی آنها را با تیغک شیشه ای بپوشانید .

بعد کل مجموعه را ( تیغه شیشه ای و نمونه ی روی آن و تیغک ) بر روی صفحه میکروسکوپ و بین دوگیره قرار دهید .

10 - مراحل مشاهده :

الف ) روشن کردن میکروسکوپ

ب ) روشن کردن منبع نوری ( اگر منبع نوری داخل خود میکروسکوپ نباشد )

ج ) برخورد نوربه آینه

د ) عبور نور از دیافراگم

هـ ) عبور نور از تیغه شیشه ای

و ) عبور نور از عدسی شیئی

ز ) عبور نور از عدسی چشمی

ح ) برخورد نور با چشم

ط ) تحریک عصب بینایی ( بعد تحریک گیرنده های نوری )

ی ) تقویت اطلاعات حسی در تالاموس

ک ) تفسیر تصویر در لوب پس سری

ل ) مشاهده شیء بزرگ شده

( آخراش کمی ترکیبی و کنکوریه دوستان ) 

11 - ارتباط نور ، کیفیت تصویر و دیافراگم :

در صورتی که نور ورودی به میکروسکوپ چندان زیاد نباشد ، تصویر بهتری بدست خواهد آمد ، و میزان نور ورودی نیز به وسیله دیافراگم تنظیم می شود .

12 - نقش پیچ ها ی تنظیم کننده :

از پیچ بزرگ تنظیم کننده معمولاً در بزرگنمایی کم و پیچ کوچک برعکس در بزرگنمایی زیاد استفاده می شود . 

پیچ بزرگ تنظیم کننده می تواند هم فاصله عدسی شیئی و هم عدسی چشمی را از نمونه تغییر دهد .

(( تنظیم دقیق تر و حساس تر مربوط به پیچ کوچک است ))

13 - به چی میگن میدان دید :

اگر از طریق عدسی های چشمی به درون میکروسکوپ نگاه کنید ، دایره ای روشن یا خاکستری ( اگر نور کم باشد ) خواهید دید که میدان دید نامیده می شود .

14 - فرمول بزرگنمایی : بزرگنمایی  =  بزرگنمایی عدسی شیئی ×  بزگنمایی عدسی چشمی

15 - میکروسکوپ الکترونی :

الف ) در این میکروسکوپ به جای نور، از الکترون استفاده می شود .

ب ) قدرت تفکیک آن حدود nm 2/0 می باشد . ( قوی ترین ها )

ج ) بزرگنمایی میکروسکوپ الکترونی بر اساس مقایسه ی قدرت تفکیک حدوداً برابر است با  1000 برابر میکروسکوپ نوری

16 - توانایی مشاهده میکروسکوپ الکترونی :

الف ) اندامک های سلولی ( همه اندامک ها )

ب ) اجزاء داخل باکتری

ج ) مولکول های بزرگی مانند DNA و پروتیئن ها و لیپید ها( البته مولکول های کوچک هم قابل بررسی هستند )

17 - محدودیت های میکروسکوپ الکترونی :

الف ) با آن نمی توان اتم ها را مشاهده کرد

ب ) با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی نگاره و گذاره سلول های زنده قابل بررسی نیستند

18 - زیست شناسان از دو نوع میکروسکوب الکترونی بیش تر استفاده می کنند :

1. الکترونی نگاره 2. الکترونی گذاره

7. بررسی دو نوع از میکروسکوپ های الکترونی :

الکترونی نگاره == > مشاهده سطح اجسام ( نمونه ) == > ایجاد تصویری سه بعدی از سطح نمونه

مثال :

مشاهده سطح غشا سلول

مشاهده شکل سه بعدی مژک ها و تاژک و پیلی و . . .

مشاهده سطح میتوکندری و کلروپلاست ( اگر نمونه این دو باشند نه سلول )

الکترونی گذاره == > مشاهده و بررسی ساختار دورنی سلول == > ایجاد تصویری دو بعدی از نمونه

مژک های نای خرگوش ( چپ = ا لکترونی گذاره و راست = الکترونی نگاره )

نکته : برای دیدن ساختار دقیق هر سلول ( یوکاریوتی و پروکاریوتی ) باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده کنیم .

ترکیب نامه کنکوری 2 : میکروسکوپ و ذره بین

* دقت بفرمائید که اعمال زنده در میکروسکوپ های الکترونی نگاره و گذاره قابل بررسی نیستند :

1 ) بررسی تقسیم میتوز در تریکودینا

2 ) حرکت مژک های لوله ی تنفسی

3 ) فاگوسیتوز میکروب توسط ماکروفاژ و . . .

گامتوفیت های میکروسکوپی :

گامتوفیت بازدانگان ( کاج و سرو ) و نهاندانگان میکروسکوپی است .

3)ویروس ها :

بیش تر ویروس ها فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل بررسی هستند ( زیست پیش دانشگاهی 2 )

قابل رویت شدن کروموزوم ها با میکروسکوپ نوری :

در طی پروفاز رشته های دراز و درهم تنیده ی کروماتینی و بتدریج کوتاه و ضخیم می شوند و کروموزوم ها که همانند سازی کرده اند قابل رویت می شوند .

میکروب :

میکروب موجود زنده ای است که با میکروسکوپ دیده می شود . ( چشم مسلح از نوع میکروسکوپ )

2 - بزرگنمایی ها و قدرت تفکیک :

ذره بین == > به شکل ذره بین نگاه کنید :

میکروسکوپ ها == > الکترونی ≈ الکترون ≈ الکتو ن

2 = two = تو   nm 2 ( البته دقت کنید که 2/0) بزرگنمایی میکروسکوپ نوری هم که الکترونیه 2

نقش پیچ تنظیم کننده == > واسه اینکه تصویر رو پرپیچ و خم نبینم و واضح ببینم ! و این واضح کردن بالعکس اسم پیچ ها می باشد . 

پیچ بزرگ در بزرگنمایی کم و پیچ کوچک در بزرگنمایی زیاد

نقش دیافراگم : دیا فراگرام == > (دی) دید (فر) فروغ = روشنایی ( تنظیم روشنایی میدان دید ) 

اجزاء میکروسکوپ نوری از پایین به بالا == > آینه ای که تو دی گ ش چر ت زده لو چه! 

آینه (دی)دیافراگم (گ) گیره (ش)عدسی شیئی (چر)صفحه چرخان (ت)پیچ تنظیم (لو)لوله (چ) چشمی ( عدسی)

دقت کنید که پیچ تنظیم کننده بزرگ بالا قرار گرفتند ( به حرف ب دقت بفرمایید)

مشاهده نمونه در میکروسکوب نوری == > نا دی نمونه شیئی در چشم دارد !

نور دیافراگم وآینه نمونه عدسی شیئی عدسی چشمی چشم

* میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره :

* نگاره نگریستن به سطح سه بعدی ( به واج آرایی س دقت کنید )

* گذاره گذر و عبور به داخل سلول و دو بعدی( به واج آرایی د دقت کنید )

تست نامه کنکوری 2 : خط به خط و مفهومی


 

1 . چند مورد جمله ی زیر را بدرستی تکمیل می کند ؟

با استفاده از چشم غیر مسلح . . .

الف )مشاهده ی اغلب اندامک ها ممکن نیست

ب )تنها سلولی که قابل رویت است تخمک انسان است

ج )همه ی اشیاء بسیار ریز غیر قابل مشاهده اند

د )مشاهده ی تعداد کمی از سلولها امکان پذیر نیست

1 )یک            2 ) دو           3 ) سه            4 ) چهار 

پاسخ == > بررسی گزینه ها : 

الف ) همه ی اندامک ها

ب ) تخم قورباغه و. . . هم قابل مشاهده هستند

ج ) صحیح است ، چون برای مشاهده ی اشیای بسیار ریز از میکروسکوپ استفاده می شود

د ) به جای نیست باید هست قرار گیرد  

پس گزینه 1 صحیح است .


 2 . موردی که در جای خالی قرار می گیرد کدام ویژگی را دارد؟

نور  == >. . . . . . ( 1 ) == > نمونه == > عدسی شیئی == > عدسی چشمی == > چشم 

1 ) می تواند روشنایی میدان دید را تغییر دهد

2 ) بر روی مقدار نور عبوری از نمونه تاثیر ندارد

3 ) نور قبل سایر قسمتها همواره اول به آن برخورد می کند

4 ) در تعیین کیفیت تصویر نقش چندانی ندارد

پاسخ : بررسی گزینه ها == > ( تیغه ی شیشه ای را نادیده بگیرید )

دیافراگم بعد برخورد نور به آینه نور را دریافت می کند ، و بر کیفت تصویر + مقدار نور عبوری از نمونه و تغییر روشنایی میدان دید موثر است. . . نقطه چین نشان می دهد قسمت دیگری هم هست .

همچنین قسمتی که درست قبل نمونه وجود دارد دیافراگم است . پس گزینه 1 صحیح است


3 . کدام مورد درست است ؟ 

1 ) در میکروسکوپ نوری پیچ بزرگ تنظیم کننده پایین تر از پیچ کوچک قرار گرفته است

2 ) برای مشاهده ی ساختار دقیق هر سلول از میکروسکوپ نوری استفاده می شود

3 ) در میکروسکوپ نوری قبل عبور نور از دیافراگم از تیغه ی شیشه ای عبور می کند

4 ) با میکروسکوپ الکترونی نگاره و گذاره اتم های مژکهای تریکودینای مرده قابل بررسی نیستند

بررسی گزینه ها :

1 ) نادرست است بزرگتر بالاتر است

2 ) از میکروسکوپ الکترونی نه نوری

3 )بعد عبور از دیافراگم

4 ) اتم ها کلا قابل رویت نیستند

پس گزینه 4 صحیح است


 تست نامه 2 : ترکیبی

1 . جند مورد از جملات زیر همواره عبارت زیر را بدرستی کامل می کنند ؟

با استفاده از میکروسکوپ نوری . . .

الف ) هیچ درشت مولکولی قابل رویت نیست

ب ) اندامک تولید کننده ی پراکسید هیدروژن قابل رویت نیست

ج ) همه ی اجزای زنده ی سلول قابل بررسی هستند

د ) دانشمندان پی به وجود سلول بردند

1 )یک            2 ) دو           3 ) سه            4 ) چهار 

پاسخ : گزینه 3 صحیح می باشد .

مورد ج نادرست است . اجزای زنده قابل بررسی هستند ولی نه هر جزئی .


 

2 . چند مورد جمله ی زیر را بدرستی کامل می کند ؟

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی . . .

الف ) هیچگاه سلول زنده قابل بررسی نمی باشد

ب ) نگاره فتوسیستم ها قابل مشاهده نیستند

ج ) گذاره عبور شیره خام قابل بررسی است

د ) انتشار قابل بررسی نمی باشد

1 )یک            2 ) دو           3 ) سه            4 ) چهار 

پاسخ : گزینه 1 صحیح می باشد .

تنها مورد ج صحیح است .

با الکترونی نگاره و گذاره سلول های زنده قابل بررسی نیستند . نه هر میکروسکوپ الکترونی 

 

توضیحات از دکتر الیاس فداکار

e-max.it: your social media marketing partner

دیدگاه‌ها   

+1 #1 فاطمه 1395-04-31 11:36
عاالیییییی بووود
لطفا بقیه بخشارم بذارین
من دومین بخشه که دارم اینجور میخونمش و واقعا راضیم
فصل ایمنی زیست دوم خیلی خوب بود
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Phonenumber
logo-samandehi