ریاضی کنکور ( فیلم های رایگان )

فیلم های رایگان ریاضی

من محمد قاسمی هر آنچه از ریاضی میدونم برای درصد بالای 80% به بچه های تجربی و ریاضی اینجا یاد میدم ، دانلود کنید

دانلود مستند میز طراح کنکور 93

1- مقدمه ریاضی 2- جبر و اتحاد ها 1 2- جبر و اتحاد ها 2
3- دستگا مختصات 4- مفهوم معادله 5- نامعادله 
6- معادله درجه 2 7- نمودار درجه 2 8- دایره مثلثاتی
9- مهم مثلثاتی 10- فرمول مثلثات 11- حل مثال مثلثات
11- مثلثات ریاضی 12- معادله مثلثاتی 13- مسائل ق 12
14- لگاریتم 15- دنباله و تصاعد 16- ماتریس
17- مثال ماتریس 18- مفهوم تابع 19- نمودار تابع
20- مثال تابع 1 21- مثال تابع 2 22- فهم حد و مشتق
23- مشتق گیری 24- حدگیری 1 25- حدگیری 2
26- پیوستگی و مجانب 27- حل مثال حد1 28- حل مثال حد2
29- مشتق پذیری 30- مثال مشتق پذیری  31- مثال تعریف مشتق
32- مشتق تابع معکوس 33- مشتق تابع ضمنی 34- آهنگ تغییر 1
35- آهنگ تغییر 2 36- اکسترمم ها  

هندسه تحلیلی

1- دترمینان 3*3 2- مثال 1 دترمینان  3- مثال 2 دترمینان
 4- بردار 1    

تمام لینک ها مستقیم هستند ، در صورت اجرا نشدن از نرم افزار VLC استفاده کنید . اگر در گوشی با حجم کمتر می خواهید از این فیلم ها استفاده کنید به کانال تلگرام میز طراح کنکور   مراجعه کنید یا اگر به تلگرام دسترسی ندارید با کیفیتو حجم پایین تر در این صفحه دانلود کنید .

جزوه مشتق جزوه حد جزوه تابع
جزوه کاربرد مشتق  جزوه دترمینان 3 در 3  
پسوورد جزوات : www.konkur.tv

  طرح های مشاوره کنکور

آنزیم و چگونگی عمل آن در سلول ها (( مهم ترین ابزار سلول ))

با سلام خدمت همه ی دوستان کنکوری عزیزم .

بحث آنزیم ها در کنکور خیلی مهم و حیاتی است .

جمله ی بالا رو خیلی جدی بگیرید تا در کنکور داغ نکنید .

دو انیمیشن کنکوری زیر موضوع آنزیم را  برای شما نمایش می دهد

شما بسیار زیبا می توانید این بحث را برای کنکور به خاطر بسپارید .

چون هم در زندگی روزمره با آن ها درگیر می شوید و هم در کنکور . . .

واسه اینکه توی کنکور آنزیم ها حال ما رو نگیرن بریم به جنگشون . . .

اهمیت آنزیم ها :

1 . آنزیم ها مهمترین ابزارهای سلول هستند و مانند سایر پروتئین ها شکل سه بعدی ویژه ای دارند .

2 . واکنش دهنده های زیستی هستند و بسیاری( نه همه ) از واکنش های شیمیایی را که در سلول انجام می شوند ، عملی می کنند .

 3 . بدون آنزیمها ، واکنشهای زیستی به اندازه ای آهسته صورت می گیرند که ادامه زندگی به این حالت ممکن نیست .

4 . آنزیم ها وظایفی را که بر عهده دارند با کارایی بالایی به انجام می رسانند .

پراکسید هیدروژن (H2O2) یکی از محصولات جانبی است که در پراکسی زوم های سلولهای جگر ساخته می شود .

این ماده سمی است و باید فوراً تجزیه شود  و  توسط آنزیم کاتالاز داخل پراکسی زوم (  که توسط ریبوزومهای آزاد سیتوسل ساخته شده ) با سرعت 6 میلیون در دقیقه به آب و اکسیژن تجزیه می شود . ( دقت ریز کنکوری : این واکنش سنتز آبدهی نیست و حالت تجزیه دارد 

6 .  پراکسی زوم در کنار شبکه ی آندوپلاسمی صاف قرار گرفته است .

7 . در هر سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد ( حتی در پلاکت و گلبول قرمز )

در مورد محل ساخت آنزیم در کنکور سوالات زیادی مطرح شده است ، و هر لحظه طراح ممکن است به فکر طرح سوالی دیگر باشد .

محل ساخت و جنس آنزیم ها :

همه ی آنزیم ها درون سلول ساخته می شوند ولی همه پروتئینی نیستند ( توجه به قیدهای کنکور :  اغلب پروتئینی هستند )

انواع آنزیم ها :

1 . برون سلولی :  

بعضی از آنزیم ها بعد ساخته شدن به بیرون از سلول رانده می شوند و کار خود را خارج سلول انجام می دهند. به این آنزیم ها برون سلولی می گویند .

2 . درون سلولی :

سایر آنزیم ها (بسیاری) درون سلول فعالیت می کنند . به این آنزیمها درون سلولی می گویند . 

نکته : همه ی آنزیم ها چه درون سلولی و چه برون سلولی ، در درون سلول ساخته می شوند .

نکته ی کنکوری : نقش آنزیم های درون سلولی ==>

1 . سرعت بخشیدن به بسیاری از واکنش های درون سلول ها

2 . تنظیم کار آنزیم های دیگر ( مثلاً تنظیم کار آنزیمهای گوارشی توسط RNA پلی مراز )

آنزیم مخصوص یک واکنش ( ؟ ) :

انجام هر واکنش را آنزیم ویژه ای تنظیم می کند .

دقت ( نکته ی کنکوری ترکیبی ) : آنزیم انیدرازکربنیک آنزیمی است که واکنش زیر را در هر دو جهت کاتالیز می کند ( آنزیم درون سلولی ) :
H2CO3 CO2 + H2O

نکته کنکوری : آنزیم ها انجام واکنش هایی را که لازم است صورت بگیرند ، در زمان مشخصی عملی می کنند .

نکته کنکوری : آنزیم به واکنش های درون سلولها سرعت می بخشند و یا آنها را به انجام می رسانند .

ویژگی مشترک آنزیم ها :

1 . بیشتر آنها پروتئینی هستند . البته امروزه چند آنزیم غیر پروتئینی نیز کشف شده اند ( بنابراین rRNA تنها آنزیم غیر پروتئینی نیست )

2 . عمل اختصاصی دارند ( در مورد پروتئین ها نیز این ویژگی را داریم ) هر کدام از آنها واکنش خاصی را ( در دو جهت مانند انیدراز کربنیک یا یک طرف مانند آنزیم ساخت دی ساکارید ) کاتالیز می کنند ( مثلاً لیپاز باعث تجزیه چربی و پروتئاز باعث تجزیه پروتئین ها می شود ) .

3 . سلول از هر کدام از آنها ، بارها استفاده می کند ، چون آنزیم ها در واکنش هایی که انجام می دهند تغییر نمی کنند .  

* البته باید دقت کرد که بعد استفاده زیاد و مکرر از آنزیم شکل سه بعدی آن ونیز جایگاه فعال آن خراب می شوند و دیگر قابل استفاده نیست و از بین می رود .

البته مقدار ( تعداد ) آنزیم بعد تولید رو به کاهش می گذارد و برای انجام همیشگی واکنش خاص سلول باید دائماً آن را تولید کند .

4 . به تغییرات شدید ( نه کم ) دما حساسند . ( ویژگی مشترک آنزیم و پروتئین ) در گرمای زیاد شکل سه بعدی آنزیم تخریب شده و خواص خود را از دست می دهد . بسیاری از آنزیم های بدن ما در دمای بالای 45 درجه ی سانتیگراد غیر فعال می شوند . آنزیم های بدن ما در دمای 37 درجه ی سانتیگراد بهترین فعالیت را دارند .
5 . به تغییرات شدید PH محیط حساسند . ( ویژگی مشترک آنزیم و پروتئین )

* بسیاری از آنزیمهای بدن ما در PH خنثی (PH=7/4) فعالیت می کنند. محیط خنثی محیطی است که نه اسیدی باشد و نه قلیایی.

PH=7/4 خنثی ، 7/4<PH  قلیایی ، 7/4>PH  اسیدی

چند نکته ی کنکوری دیگر :

تغییرات شدید PH مانند تغییرات شدید دما شکل سه بعدی آنزیم را تغییر می دهد .

دو مورد فوق در واقع شکل جایگاه فعال آنزیم را تغییر می دهند و در نتیجه پیش ماده نمی تواند با آن جفت و جور شود .

 

روش عملکرد آنزیمی یکی از مهم ترین و سوال خیز ترین بحث ها در کنکور به شمار می رود .


آنزیم ها چگونه عمل می کند :

1 . بخشی از مولکول آنزیم قالبی است برای چسبیدن به بخشی از پیش ماده و فقط مخصوص همان قسمت از همان پیش ماده است و این دو از لحاظ شکل سه بعدی با هم جفت و جور هستند این قسمت از آنزیم جایگاه فعال نام دارد .

2 . پیش ماده با جایگاه فعال آنزیم جفت و جور می شود .

3 . واکنش انجام می گیرد .

4 . پیش ماده که اکنون فرآورده نام دارد ، جایگاه فعال را ترک می کند . 

5 . مثال زیر نمونه ای از واکنش هیدرولیز می باشد ( مثلاً هیدرولیز مالتوز توسط آنزیم مالتاز ) از این رو آب مصرف و گلوکز و انرژی تولید می شود .

 

توضیحات از دکتر الیاس فداکار 

تنظیم و گرد آوری انیمیشن از محمد قاسمی

تمامی حقوق این مقاله متعلق به مؤلف آن است و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع نیز خلاف به حساب می آید و شرعاً حرام است

 

e-max.it: your social media marketing partner

دیدگاه‌ها   

+1 #2 mahsa 1395-07-07 21:33
سلام مرسی از مطالبتون.میخواس تم بدونم انزیم کاتالاز محل فعالیتش در پراکسی زوم ها میباشد ایا درون سیتوپلاسم واقع است؟؟
نقل قول کردن
+3 #1 طاهره 1395-04-13 04:59
سلام لطف میکنید تفاوت آنزیم و هورمون رو برام شرح بدین ودرصورت امکان ایمیل کنید....ممنون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Phonenumber
logo-samandehi