بررسی کنکوری شباهت کلروپلاست و باکتری

 کنکور های قبل سال 90 به شباهت های ساختاری اندامک ها آنچنان نمی پرداختند و تعداد تست های کمی را در کنکور های قبل سال 90 می توان از این قضیه پیدا کرد .

اما از کنکور سال 90 به بعد شدیداً روی شباهت های ساختاری اندامک ها تست های سنگینی و سختی در مباحث ترکیبی کنکور مطرح شد که تقریباً در آن سال بعد از کنکور همه شوک زده شده بودند .

شواهد شباهت کلروپلاست‌ها و باکتری‌ها :

1 - اندازه و ساختار آن‌ها مشابه است .

2 - ماده ژنتیک هر دو DNA حلقوی است .

3 - ریبوزوم‌های ساده و کوچک دارند .

4 - زاد آوری با تقسیم دوتایی دارند .

5 - باکتری‌های فتوسنتزکننده کلروپلاست و یا کلروفیل ندارند ، بلکه فتوسنتز در غشای پلاسمایی آن‌ها صورت می‌گیرد .

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Phonenumber
logo-samandehi