شباهت نسل های سلولی در کنکور

گاهی مطالبی ساده ولی بسیار ریز در کنکور گریبان شما را در مباحث ترکیبی کنکور می گیرد و شما داوطلب کنکوری گیج و متحیر فقط به سوال کنکور نگاه می کنید و سوال کنکور نیز به شما . . .

بر طبق نظریه ی درون همزیستی ، اندامک های کلروپلاست و میتوکندری در واقع باکتری هایی بودند که برای کمک به سلول وارد آن شده اند .

 

پس در نتیجه DNA میتوکندری و کلروپلاست سلول های یوکاریوت علی رغم این که درون سلول یوکاریوتی هستند ، مانند پروکاریوت های حلقوی است .

و جالب اینجاست که چون ریبوزوم های پروکاریوتی کوچکتر از یوکاریوتی ها هستند ، همچنین ریبوزوم های میتوکندری و کلروپلاست یوکاریوتی نیز مانند پروکاریوتی ها کوچک هستند .

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Phonenumber
logo-samandehi