کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد ( اندامک بدون غشای کنکور )

مکان یافت برخی از اندامک ها ی درون سلولی در کنکور بسیار مورد سوال واقع شده است و باید داوطلبان کنکور بر جایگاه و قرار گیری اندامک های درون سلول توجه ویژه داشته باشند .

سوالات ترکیبی کنکور شدیداً روی این موضوع مانور می کنند و ضعف داوطلبان کنکور دقیقاً روی همین سوالات ترکیبی کنکور است .

ریبوزوم یک اندامک بسیار ریز است که غشا ندارد و در مکان های زیر در سلول های یوکاریوتی یافت می شود :

 

1 - درون هسته

2 - روی غشای هسته

3 - سیتوپلاسم

4 - درون میتوكندری

5 - درون كلروپلاست

* در سلول های یوکاریوتی ریبوزوم‌ توسط هستك‌ و در درون هسته ساخته می‌شوند .

* در سیتوپلاسم پروکاریوت ها نیز وجود دارد .

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Phonenumber
logo-samandehi