کنکور تجربی در آژانس زیست شناسی میز طراح کنکور

کنکور از سال 91 به بعد طبق بررسی ها در کنکور تجربی نشان داده است که نکات ریز و ظریف زیادی را تحت آزمون قرار می دهد.

در این بخش به بررسی نکاتی ظریف و ترکیبی در تست های کنکور می پردازیم .

شباهت نسل های سلولی در کنکور

گاهی مطالبی ساده ولی بسیار ریز در کنکور گریبان شما را در مباحث ترکیبی کنکور می گیرد و شما داوطلب کنکوری گیج و متحیر فقط به سوال کنکور نگاه می کنید و سوال کنکور نیز به شما . . .

بر طبق نظریه ی درون همزیستی ، اندامک های کلروپلاست و میتوکندری در واقع باکتری هایی بودند که برای کمک به سلول وارد آن شده اند .

کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد ( اندامک بدون غشای کنکور )

مکان یافت برخی از اندامک ها ی درون سلولی در کنکور بسیار مورد سوال واقع شده است و باید داوطلبان کنکور بر جایگاه و قرار گیری اندامک های درون سلول توجه ویژه داشته باشند .

سوالات ترکیبی کنکور شدیداً روی این موضوع مانور می کنند و ضعف داوطلبان کنکور دقیقاً روی همین سوالات ترکیبی کنکور است .

ریبوزوم یک اندامک بسیار ریز است که غشا ندارد و در مکان های زیر در سلول های یوکاریوتی یافت می شود :

انواع هورمون ها در کنکور

توضیحات کوتاه از مطالب ابتدایی سر جلسه ی کنکور در به یاد آوری عناوین ریز درون تست ها کمک زیادی می کند .

مطلب کنکوری زیر به همین جهت به شما داوطلبان کنکور تقدیم می شود .

اغلب هورمون‌ها را می‌توان در یکی از این دو گروه جای داد :

هورمون‌های آمینواسیدی و هورمون‌های استروئیدی .

هورمون‌ها به گیرنده‌ها متصل می‌شوند : هنگامی که هورمون به گیرنده‌ی ویژه‌ی خود در یک سلول هدف متصل می‌شود ، در واقع پیامی به سلول می‌دهد .

* مثلاً سلول را وادار به ساختن ماده‌ای خاص می‌کند .

تکنیک حل تست کنکور زیست 90 توسط استاد امرایی

کنکور سراسری 90 : همه‌ی كانال‌های پروتئینی كه در غشای سلول‌های جانوری قرار دارند، …

1 ) می‌توانند به‌طور غیر تخصصی عمل كنند .

2 ) به مولكول‌های آب اجازه عبور می‌دهند .

3 ) فقط در موقع عبور برخی مواد باز می‌شوند .

4 ) همیشه بازاند و مولكول‌های كوچك را عبور می‌دهند .

خلاصه ای از دستگاه درون ریز و برون ریز در کنکور

مقایسه ی اضداد علمی در کنکور خیلی تست خیز است .

مثلاً درون و بیرون ، اسید و باز ، سرد و گرم و . . .

 این تیپ کلمات حتی در ادبیات کنکور نیز خیلی کاربرد دارد چون می تواند وجوه تمایز تست خیز جالبی را برای تست های کنکور بسازد .

حال در کنکور تجربی در درس زیست شناسی نیز یکی از اضداد در مورد غدد است .

غدد درون ریز و غدد برون ریز که به اختصار این بحث کنکوری را توضیحاتی داده ایم .

* غده‌های درون‌ریز :

هیپوتالاموس - هیپوفیز - پینه‌آل ( اپی‌فیز ) - تیروئید

Phonenumber
logo-samandehi