کنکور تجربی در آژانس زیست شناسی میز طراح کنکور

کنکور از سال 91 به بعد طبق بررسی ها در کنکور تجربی نشان داده است که نکات ریز و ظریف زیادی را تحت آزمون قرار می دهد.

در این بخش به بررسی نکاتی ظریف و ترکیبی در تست های کنکور می پردازیم .

کنکور برای زیست چه ساختار های شیمیایی را می خواهد

کنکور های اخیر به علت این که سوال صحیح غلط را تقرباً ستون سخت کردن قرار دادند از جملات بسیار ساده ی داخل کتاب نیز خیلی استفاده می کنند .

برای نمایش مواد شیمیایی مختلف، از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود .

1- فرمول بسته : در این فرمول نوع و تعداد اتم‌ها مشخص می‌شود. مثلاً فرمول بسته ی متان ،

کنکور و بیماری اتوزوم تالاسمی

کنکور اخیراً در بحث ژنتیک به سمت موارد مفهومی رفته و تعاریف داخل کتاب در تست های کنکور های اخیر شدیداً مورد سوال و طرح تست قرار گرفته است .

یکی از این مباحث که در کنکور بسیار مورد سوال است تفاوت های ساده ی بین سلول های جنسی و اتوزوم ( معمولی ) است .

تالاسمی مثال خوبی برای به یاد ماندن اتوزوم است .

نوعی کم خونی ارثی است که در اثر اختلال در تولید هموگلوبین افراد در مغز قرمز استخوان ایجاد می‌شود .

دو نوع تالاسمی‌وجود دارد:

تالاسمی‌مینور (خفیف)  

تالاسمی ماژور (شدید)

گلبول‌های قرمز افراد مبتلا به تالاسمی مینور کوچک تر از گلبول‌های قرمز افراد طبیعی است .

گلبول قرمز افراد مبتلا به تالاسمی ماژور ، هموگلوبین کافی ندارند ، زیرا در مغز قرمز استخوان این افراد هموگلوبین کافی ساخته نمی‌شود . 

عنکبوت

نکته ی کنکور ظریف و ترکیبی پیرامون عنکبوت و ویژگی های آن بیان می کنیم که در ابتدای فصل 1 زیست شناسی 1 آمده است .

بند پا و هتروتروف است .

عنکبوت ها همه شکارچی و گوشتخوار اند .

عنکبوتیان گردش خون باز دارند .

سیستم دفاعی غیر اختصاصی و لقاح داخلی دارند .

نوعی به نام بیوه ی سیاه رفتار فداکارانه در تولید مثل دارد :

عنکبوت نر پس از جفت گیری وارد دهان عنکبوت ماده می شود و عنکبوت ماده آن را برای تبادل ژنتیکی می خورد .

Phonenumber
logo-samandehi