کنکور تجربی در آژانس زیست شناسی میز طراح کنکور

کنکور از سال 91 به بعد طبق بررسی ها در کنکور تجربی نشان داده است که نکات ریز و ظریف زیادی را تحت آزمون قرار می دهد.

در این بخش به بررسی نکاتی ظریف و ترکیبی در تست های کنکور می پردازیم .

انواع پروتئین ها در کنکور

مباحث و نامگروه ساختار های زیستی در کنکور مانند قند ها یا پروتئین ها هر کدام در هر کدام از کتب سه گانه ی مرجع کنکور توضیحی دارند .

اجازه بدید ، شاید متوجه عرضم نشده باشید

مثلاً پروتئین ها 7 دسته دارند که همگی یکجا قید نشده و مثال های آن ها آورده نشده است و طراح کنکور با توجه به این پراکندگی نوشتاری و نزدیکی محتوایی دست به طرح تست های کنکور می زند .

این هفت دسته به شرح زیر هستند :

1 - پروتئین های ساختاری :

مانند پزوتئین تشکیل دهنده ی تار عنکبوت و مو و ناخن انسان و رباط ها و زرد پی ها

2 - پروتئین ذخیره ای :

مثل آلبومین که تغذیه ی جنین پرندگان در تخم است یا کازئین که در شیر است برای رشد نوزاد .

کنکور چگونه از آغازیان سوال ترکیبی طرح می کند

 یگی از منابع مهم کنکور کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی است .

در پیش دانشگاهی 2 مبحث آغازیان را می بینیم که تعداد قابل توجهی از سوالات کنکور را به خود تخصیص داده است .

اصولاً و عموماً از مباحث آغازیان در تست های کنکور به شکل ترکیبی سوال طرح شده و در این مطلب نمونه ای از آن را می بینیم .

از کجا آمده ام .................

پرسلولی های امروزی همه از آغازیان بوجود آمده اند . در دنیای زنده ما دو نوع سلول در حالت کلی داریم که عبارتند از یوکایوتها و پروکاریوتها . پروکاریوتها در اقیانوسها از ترکیب شدن مواد آلی پیچیده ( درشت مولکولها ) بوجود آمدند ( مدل حبوباب ) .

سنگواره ی پروکاریوتهای 3.5 میلیارد ساله کشف شده است. پس عمر اینها قطعا بیش از 3.5 میلیاد سال است.

سخت ترین بحث کنکور تجربی ( قلب ) چگونه بررسی می شود

 سخت ترین فصل زیست شناسی به گفته ی خیلی از دبیران کنکور و داوطلبان کنکور فصل قلب است .

کنکور سال های اخیر در این مورد بسیار بحث کرده که به جهت اهمیت زیاد این بحث توی کنکور در قسمت انیمیشن های کنکوری سایت میز طراح کنکور نیز مطالب و انیمیشن های زیادی در رابطه با این بحث در کنکور قرار داده و همچنین یک مقاله ی بسیار خوب در این زمینه در بخش آموزش قرار داره . . .

قلب ، در هر انقباض یک پدیده ی الکتریکی کلی تولید می‌کند .

این فعالیت الکتریکی موجب فعالیت مکانیکی قلب می‌شود .

پدیده الکتریکی قلب با توجه به هادی بودن بافت‌ های بدن تا سطح پوست منتشر می‌شود .

ثبت فعالیت‌ های الکتریکی قلب را الکتروکاردیوگرافی و منحنی ثبت شده را الکتروکاردیوگرام می‌نامند .

پروتئین های دفاعی در کنکور

در سال سوم دبیرستان در فصل ایمنی سلولی بحث دفاع اختصاصی مطرح است که طراح کنکور علاقه ی شدیدی به آن دارد .

کنکور های 80 به بعد این بحث حداقل یک تست به خود تخصیص داده بوده است .

بافت شیمیایی این دفاع به شرح زیر است .

پروتئین‌های دفاعی : این نوع پروتئین‌ها به بدن برای دفاع از خود، کمک می‌کنند. از این گروه پروتئین‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد :

 گاماگلوبولین‌ها : پادتن‌های اختصاصی هستند که به نوبه خود آنتی‌ژن را نابود می‌سازند .

پادتن‌ها : پادتن‌ها، مولکول‌های دفاعی بدن هستند که توسط گلبول‌های سفید نوع لنفوسیت B ساخته و ترشح می‌شوند .

هر مولکول پادتن از چند رشته پلی‌پپتید ساخته شده است .

ریبوزوم‌های شبکه آندوپلاسمی زبر ، پلی‌ پپتیدهای مولکول پادتن را می‌سازند .

این پلی‌پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنار هم قرار می‌گیرند و به این ترتیب ، پادتن کامل و فعال حاصل می‌شود .

ترشح پادتن‌ها، مربوط به دفاع اختصاصی و از نوع ایمنی هومورال می‌باشد .

کنکور و برخی آنزیم های درون سلولی

در کنکور های اخیر اسما علمی ذکر شده در منابع کنکور اهمیت خاصی دارند که باید آن ها را خوب یاد گرفت .

آنزیم یکی از مولکول های زیستی مهم است که هر سال به نوعی از آن سوال کنکور طرح شده است و تقریباً در همه ی مباحث کنکور مطرح است .

از مجموع 3 کتاب مرجع کنکور نکات زیر استخراج شد .

1- کاتالاز : این آنزیم توسط شبکه آندوپلاسمی صاف سلول‌ های جگر ساخته می‌شود و پراکسید هیدروژن ( H2O2 ) را که برای سلول سمی است در درون پراکسی زوم‌ها به آب و اکسیژن تبدیل می‌کند .

2- آنزیم‌های درون واکوئل مرکزی سلول‌ های بالغ گیاهی که گوارش سلولی را انجام می‌دهند .

3- آنزیم‌های لیزوزومی که با واکوئل‌های غذایی ادغام شده و ذرات غذایی بلعیده شده با روش آندوسیتوز را گوارش می‌دهند .

4- آنزیم‌های لیزوزومی که اندامک‌ های آسیب دیده را از بین می‌برند . 

5- آنزیم‌هایی که در سلول‌های پوشاننده کیسه گوارشی هیدر ، ذرات به داخل کشیده شده را تجزیه می‌کنند و مرحله گوارش درون سلولی را در هیدر انجام می‌دهند .

Phonenumber
logo-samandehi